ติดต่อสอบถาม

หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ จังหวัดตาก

92 หมู่ 2 ตำบล ประดาง  อำเภอ วังเจ้า  จังหวัด ตาก
63000

โทร: 055-506000-9  แฟกส์: 055-506010

เว็บ: http://hayeak.blogspot.com/