วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คอนกรีตผสมเสร็จ